EE-retur / gjenvinning

Nordlys.as er medlem av RENAS (www.renas.no).

Vi tar vederlagsfritt imot kasserte EE-produkter som vi har i vårt produktsortiment. Innleverte produkter blir så levert til nærmeste miljøstasjon for gjenvinning.

Hvilken effekt har EE-avfall på miljøet, og da spesielt flora, fauna og biologisk mangfold? Du kan lese litt mer om forskning på dette tema her.

Miljøet er viktig for NORDLYS. Vi ønsker å ta vare på miljøet, og samtidig ikke gå på akkord med kvalitet. Produktene våre blir blant annet sendt i miljøvennlige pakker, og vår brosjyre er tilgjengelig online. I tillegg er vi medlem av RENAS for EE-retur og gjenvinning. Les hvorfor du bør velge NORDLYS produkter.